ถังขยะ

ถังขยะ ถังขยะสแตนเลส ที่โกยผง ที่โกยขยะ

09 6050 9668

Compare

ถังขยะ ถังขยะสแตนเลส ที่โกยผง ที่โกยขยะภาชนะที่ใช้บรรจุของปฏิกูล หรือเศษของอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ต้องการ เราเรียกว่า ถังขยะ

ซึ่งในปัจจุบัน สามารถแบ่งแยกถังขยะออกหลายประเภทด้วยกัน


A. ถังขยะ สีแดง

สำหรับใส่ขยะอันตราย หรือขยะที่ปนเปื้อน

ขยะที่มีพิษ

ขยะที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ

ขยะที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อมนุษญ์ สัตว์ พืช เป็นต้น


B. ถังขยะ สีเขียว

สำหรับใส่ขยะมูลฝอย หรือขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

หมายถึง ขยะที่เน่าเสียง่ายและย่อยสลายได้เร็ว ได้แก่ เศษผัก

เศษผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น


C. ถังขยะ สีเหลือง

สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล หรือวัสดุเหลือใช้

ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก

เช่น กระดาษ เศษพลาสติก กระป๋อง เศษโลหะ อลูมิเนียม เป็นต้น


D. ถังขยะ สีน้ำเงิน

สำหรับใส่ขยะทั่วไป หรือมูลฝอยทั่วไป คือขยะที่ไม่จัดเข้าในสามประเภทแรก

จะจัดเข้าถังขยะประเภทนี้ เช่นถุงพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น

***ยังมีสินค้าอื่นให้ท่านพิจารณาอีกครับ***

คลิ๊กแท็บ Social ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...

ใส่ความเห็น